Kart over utbredelse av gaupe

Man kan vise hvor dyr, planter og andre organismer lever på et kart. Det kalles utbredelseskart. Bildet viser utbredelsen av dyret gaupe.

Kart over utbredelse av gaupe
Av /Store norske leksikon.

Utbredelse er hvor noe finnes. At noe er utbredt, kan bety at det er vanlig.

Ordet utbredelse brukes ofte for å fortelle hvor dyr, planter eller sopp lever. Man kan for eksempel si at elgen er utbredt i Norge, Alaska (USA), Canada og Russland, Sverige, Finland og noen land øst i Europa. Det betyr at det lever elg i disse landene og ikke andre steder i verden.

Utbredelse kan også brukes for å si hvor stor plass noe tar, eller om noe som sprer seg utover og tar mer og mer plass.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo