Foto av et barnekor med omtrent 15 barn kledd i forskjellige samiske kofter.

Samer er den eneste folkegruppen som regnes som urfolk i Norge. I andre land, for eksempel USA, består urbefolkningen av flere forskjellige urfolk.

Barnekor fra Oslo samiske skole
Av /NTB.

Urbefolkning er de menneskene som bodde i et område før det ble erobret eller kolonisert av andre folk andre områder eller stater.

Urbefolkning og urfolk

En urbefolkning inneholder alle de forskjellige urfolkene som kommer fra et bestemt land eller geografisk område. I et land kan det derfor være flere urfolk blant urbefolkningen. For eksempel består amerikansk urbefolkning av flere forskjellige urfolk, som blant annet navaho og cherokee.

Urbefolkningen har kultur, religion og språk som er forskjellig fra majoriteten av befolkningen i det landet de bor i. Hvert urfolk har sin egen kultur, religion og språk.

Områder med urbefolkning

I dag bor det urbefolkning i mange land og områder over hele verden.

Det er størst urbefolkning i:

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Stener Ekern
Professor emeritus, Universitetet i Oslo