Illustrasjon, logo, Lånekassen
I Norge er det Statens lånekasse for utdanning som gir lån til studenter.
Illustrasjon, logo, Lånekassen
Av .

Studielån er et lån studenter kan få fra staten for å ta utdanning. Lånet skal hjelpe studentene med penger mens de tar utdanning. Man kan også få lån til å betale for å gå på privatskole, til utstyr og for reiser. I Norge får de fleste studielån av Statens lånekasse for utdanning, som vanligvis kalles Lånekassen.

Man kan få studielån når man studerer ved universitet og høyskoler i Norge. Man kan også få studielån hvis man vil ta et år på folkehøgskole, har fått plass ved en fagskole eller har tenkt å studere i utlandet. Man kan få studielån for å studere i åtte år til sammen. I noen tilfeller kan man få studielån for å gå på videregående skole, det kommer i tillegg.

Hvor mye man kan få i lån og stipend blir bestemt hvert år i forbindelse med Statsbudsjettet. Dersom man har høy inntekt eller høy formue, kan det være at en får mindre lån og stipend fra Lånekassen. Grensen for hvor høy inntekt eller formue en kan ha for å få full støtte, bestemmes hvert år.

Lånekassen

Studielån fra Lånekassen er bedre enn andre lån på noen måter:

  • Renten på studielån er lavere enn på andre lån, og Lånekassen legger ikke på renter før man er ferdig med å studere.
  • Hvis man tjener lite, kan man utsette betalingen eller slippe å betale renter.
  • Dersom en dør, vil studielånet bli slettet slik at ingen arver denne gjelden.

Hvis studenten gjør ferdig studiene sine, kan 40 prosent av lånet bli gjort om til stipend. Stipend er en gave, og det betyr at man ikke trenger betale tilbake pengene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Katrine Nyhus
Professor i markedsføring, Universitetet i Agder