Til venstre i bildet er sola, stor og oransje. Det gløder og stråler ut fra sola. Til høyre i bildet er det blå streker som går vannrett bortover i parallelle linjer. I bakgrunnen kan man skimte en svart himmel med lysende prikker.
Illustrasjonen viser et utbrudd fra Sola som er på vei mot Jorda. De blå strekene rundt Jorda viser Jordas magnetfelt.
Illustrasjon av solstorm
Av .
Fotografi

Løkker av materiale på Solas overflate. Når slike løkker ryker, blir materiale kastet utover i solsystemet. Dette kan føre til solstorm på Jorda.

Fotografi
Av .

Solstormer skjer når materiale fra Sola treffer Jorda. En solstorm kan påvirke satellitter som går rundt Jorda og elektrisk utstyr på Jorda.

Solstorm kan også gjøre at det blir kraftig nordlys.

Slik oppstår en solstorm

De kraftigste solstormene skyldes store utbrudd på overflaten av Sola. Solstormer kommer fra mørke områder på overflaten som kalles solflekker.

Fra én solflekk til en annen kan det bli en stor løkke med materiale. Dette materialet består av elektrisk ladede partikler. Etter hvert kan denne løkken ryke. Da blir det kastet materiale ut i verdensrommet. Det er ikke sikkert det treffer Jorda. Men hvis det treffer, blir det en solstorm.

Det tar 2–5 dager for materialet å bevege seg fra Sola til Jorda.

Påvirkning på Jorda

Store solstormer kan skade satellitter som går i bane rundt Jorda. De kan også påvirke og skade elektrisk utstyr og ledninger som leder elektrisk strøm på Jorda.

Fordi solstormer kan gjøre skade, er det viktig at solstormer som er på vei mot Jorda oppdages så tidlig som mulig. Teleskoper og satellitter følger med på Sola hele tiden.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo