Skarring er det å lage en r-lyd ved å heve den bakerste delen av tungen opp mot drøvelen. Drøvelen er helt bak i munnen, ned mot svelget.

I Norge er det vanlig å skarre på Sørlandet og Sør-Vestlandet. I andre deler av landet brukes rulle-r. Ved rulle-r blir r-lyden laget ved at tungespissen plasseres litt bak fortennene i overmunnen.

Det er vanlig å skarre på for eksempel fransk, tysk, dansk og hebraisk. Noen dialekter av for eksempel svensk, italiensk, nederlandsk, og portugisisk har også skarre-r.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo