En romsonde med en vinge ut på hver side som svever foran Sola.
Romforskning: Illustrasjon av romsonden Solar Orbiter. Solar Orbiter undersøker blant annet Sola og solvind.
Illustrasjon av romsonden Solar Orbite.
ESA.
Lisens: CC BY SA 3.0
Foto av astronaut.
Bemannet romfart: En amerikansk astronaut monterer en antenne på utsiden av den internasjonale romstasjonen ISS, kalt NORAIS.
Foto av astronaut.
NASA.
Foto av kommunikasjonssatellitter.

Kommunikasjonssatellitter: 60 små kommunikasjons-satellitter stablet i høyden på raketten Falcon 9, før de ble sluppet i bane rundt Jorda. Bildet er fra en oppskytning i 2019.

Foto av kommunikasjonssatellitter.
Av /SpaceX.

Romvirksomhet er all aktivitet som mennesker holder på med for både å kunne utforske og bruke verdensrommet.

Romvirksomhet handler om å:

Det er både statlige organisasjoner og private firmaer som holder på med romvirksomhet.

Aktiviteten i verdensrommet kan deles inn i fire områder: romforskning, nyttesatellitter, militær romvirksomhet og bemannet romfart.

Romforskning

Romforskning handler om å samle inn informasjon om verdensrommet. Informasjonen samles inn fra flere steder, som Jordas atmosfære, verdensrommet rundt Jorda og mellom planetene i solsystemet. I tillegg samles det inn informasjon om Sola og andre himmellegemer. For å samle inn informasjon bruker man romsonder eller satellitter.

Nyttesatellitter

En nyttesatellitt er en maskin som går i bane rundt et himmellegeme. Nyttesatellitter er laget og skutt opp i verdensrommet av mennesker. Satellitter brukes til mange ulike ting:

Militær romvirksomhet

Militær romvirksomhet er når militæret bruker satellitter for å se på og overvåke det som skjer på Jorda. Satellitter kan ta bilder av det som skjer på Jorda, så man kan studere bygninger og områder, og for eksempel se hvor det er soldater.

Satellitter kan også overvåke og avlytte en fiendes kommunikasjon. De kan se hvor skip er på havet, og de kan varsle hvis en fiende skyter opp rakettvåpen.

Militæret har også antisatellittvåpen. Det er våpen som kan ødelegge fiendens satellitter. Det kan være satellitter som angriper andre satellitter, eller raketter som skytes opp fra Jorda.

Bemannet romfart

Romfart er det at mennesker utforsker verdensrommet. Bemannet romfart er når det sendes ut romfartøyer med mennesker ombord.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Arvid Bertheau Johannessen
Norsk romsenter