Rim er lyder eller grupper av lyder som likner hverandre. Det blir særlig brukt i dikt.

Eksempler på ord som rimer:

  • bil – smil
  • leke – peke
  • hoppe – loppe

Det finnes forskjellige typer rim. Denne typen kalles enderim, fordi det er enden på ordene som høres lik ut. En annen vanlig type rim er bokstavrim.

Bokstavrim

Bokstavrim er når flere av ordene i en setning begynner med samme konsonant eller med forskjellig vokal. Bokstavrim brukes i dikt, men ofte også i musikk, for eksempel rap. Bokstavrim kalles også alliterasjon.

Eksempel på bokstavrim:

  • Nissen satt en natt og frøs, slik at nissens nese nøs (André Bjerke).

Enderim i dikt

Et dikt har enderim når ordet i slutten av ett vers rimer på det siste ordet i et annet vers. Noen ganger rimer første vers på andre vers, og tredje vers rimer på fjerde vers.

Det kan også være sånn at det første verset rimer på det tredje, og det andre verset rimer på det fjerde. For eksempel:

  1. Ja, vi elsker dette landet
  2. som det stiger frem
  3. Furet, værbitt over vannet
  4. med de tusen hjem

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Fred Huvenes