Foto
Norges Bank ødelegger gamle og ødelagte sedler og sender ut nye sedler. På bildet ser man en tusenlapp fra 2001 inne i maskinen som river i stykker sedler. Det kalles en makulator.
Foto
Av /NTB scanpix.

Norges Bank er den norske sentralbanken. Norges Bank har flere oppgaver, blant annet å sørge for at økonomien i Norge fungerer bra og er stabil. Det er viktig at prisene på varer og tjenester ikke stiger for fort. Norges Bank bestemmer for eksempel styringsrenten. De andre bankene følger denne renta når de gir lån til kundene sine.

Norges Bank ble opprettet i 1816 og ligger i Oslo.

Styringsrenta

Penger man setter inn på en konto i banken kalles innskudd. Alle banker i Norge har innskudd i Norges Bank. Innskuddene de har der, heter sentralbankreserver. En sentralbank er derfor banken til de andre bankene, fordi det bare er banker som kan ha konto i Norges Bank.

Norges Bank bestemmer hvor høy rente de vil gi på sentralbankreservene. Dette heter styringsrenta. Åtte ganger hvert år vurderer Norges Bank om de skal endre styringsrenta.

Hvis alle personer og bedrifter i Norge har god råd, kjøper de mange varer og tjenester. Det kan føre til at prisene stiger. Hvis prisene på varer og tjenester i landet øker raskt, sier man at det er høy inflasjon. Når det er høy inflasjon i Norge, pleier Norges Bank å øke styringsrenta.

Når Norges Bank øker styringsrenta, pleier bankene å sette opp renta på lånene de har gitt kundene sine. Da blir det dyrere for folk å låne penger eller å betale tilbake lån de allerede har. Det gjelder for eksempel på boliglån. Da er det mange som må bruke mer penger på å betale lånene sine og de får mindre penger til andre ting. Når kundene har mindre penger, kan de kjøpe færre varer og tjenester. Når færre vil kjøpe varer og tjenester, kan prisene gå ned. Slik kan det bli mindre inflasjon.

Penger og betalingssystemer

En bygning med store vinduer i fem etasjer i en travel gate med biler, mennesker og syklister.
Kontorene til Norges Bank ligger midt i Oslo.

Det er Norges Bank som passer på at det er mulig å betale for varer og tjenester i Norge. Norges Bank bestemmer hvor mange pengesedler og mynter som skal finnes i landet. De har ansvaret for at det blir laget nye og at de gamle blir ødelagt.

Norges Bank passer også på at det finnes trygge måter å betale digitalt på. Man betaler digitalt når man for eksempel betaler med bankkort i butikken, betaler regninger i nettbanken eller bruker tjenester som Vipps.

Oljefondet

Den norske staten tjener mye penger på olje og gass. Staten sparer mange av disse pengene i et stort fond som kalles Oljefondet. Egentlig heter fondet Statens pensjonsfond utland. Pengene i fondet skal være med å sikre velferden i Norge, for dem som lever i dag og i framtida. Det er Norges Bank som styrer Oljefondet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Henry Langseth
Universitetsbibliotekar og fagreferent, Universitetet i Bergen