Et maleri som viser et landskap med dyr og mennesker. menneskene er nakne, og alle er sammen i par. Det er også dyrene. En mann og en kvinne, Adam og Eva, står og snakker med en gammel mann med langt hår og skjegg, gkledd i en rød kappe og en blå kjortel
Fra fortellingene om Edens hage i første Mosebok.

Paradis er et annet ord for for Edens hage. Ordet betyr egentlig frukthage.

Ordet paradis kan også bli brukt i dagligtalen om et sted eller en tilstand preget av lykke, glede og fred. For eksempel kan noen si at en vakker strand eller et flott fjellområde er et paradis.

I Bibelen

Ifølge Bibelen skapte Gud de første menneskene, Adam og Eva, i Edens hage. Det skal ha vært et vakkert og fredelig sted.

Det var mange frukttrær i hagen, og Gud ga Adam og Eva lov til å spise frukt fra alle trærne, bortsett fra Kunnskapens tre. Men de spiste frukten likevel. Da Gud oppdaget det, jaget han dem ut av Edens hage og ga dem ulike straffer. En av dem var at menneskene ikke lenger skulle være udødelige.

Paradis etter døden

Både jødedommen, kristendommen og islam har utviklet forestillinger om at de som er gode skal komme til et vidunderlig sted, et paradis, etter døden. Dette stedet er ikke på jorden, men i himmelen. Samtidig finnes det forestillinger om at de som ikke har vært gode og levd slik Gud ønsker, vil bli straffet etter døden. I noen religioner kommer man til helvete hvis man ikke kommer til paradis i himmelen.

Innenfor alle de monoteistiske religionene er det også noen som mener at det det en gang i fremtiden vil oppstå et nytt paradis her på jorden.

I kristendommen

I kristendommen er læren om himmelen og helvete en viktig del av troen. Å komme til himmelen, paradis, er en belønning. Det å komme til helvete er en straff. Fordi Adam og Evas var ulydige, blir alle mennesker født som syndere. Det finnes mange meninger om hvordan, og hvem som kommer til paradiset.

I islam

Islam sier ikke klart hvor Adam og Eva ble født. Læren sier heller ikke noe om Edens hage var et sted på jorden eller ikke. Islam lærer ikke at det de første menneskene gjorde har gått i arv. Det er hvert menneskes ansvar å leve slik Allah ønsker. Troen på det himmelske paradiset, jannah, og helvete jahannam er en viktig del av læren.

I jødedommen

I jødedommen er helvete ingen viktig forestilling. Edens hage og paradiset er ofte forbundet med «Den neste verden». Mennesker som har levd et godt, moralsk liv, kan få komme til denne verdenen etter døden. I paradis lever man i fred og harmoni med Gud. Jødedommen lærer heller ikke at mennesket er født syndig.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker