Oppholdstillatelse betyr at en utlending har lov til å bo og jobbe i Norge. En utlending er en person som ikke er norsk statsborger.

Opphold betyr å være et sted. Tillatelse er at man har spurt om, og fått lov til, noe. En oppholdstillatelse får man skriftlig fra staten.

Utlendinger som vil være i Norge i mer enn tre måneder, må som regel skaffe seg oppholdstillatelse. De fleste utlendinger må ha fått oppholdstillatelse før man reiser til Norge.

De som må søke

Utlendinger trenger oppholdstillatelse hvis de vil jobbe eller bo i Norge. Når man får oppholdstillatelse, får man et kort som viser at man har lov til å bo og jobbe i Norge.

Utlendinger som er turister, besøker familie eller noen de kjenner i Norge i noen uker, trenger ikke oppholdstillatelse. Det kan likevel være at de trenger en spesiell tillatelse til å reise inn i Norge, som kalles visum. Det kommer an på hvilket land man reiser fra om man trenger visum.

Søknad til staten

Det er den norske staten som gir utlendinger tillatelse til å bo og jobbe i Norge.

Utlendinger må sende en søknad til den delen av staten som heter UDI (Utlendingsdirektoratet). UDI jobber med saker som handler om utlendinger i Norge.

I søknaden må utlendingen som oftest vise at hen har et sted å bo og nok penger til å leve for.

Hvis UDI sier nei til søknaden, kan utlendingen klage hvis hen mener at det er feil. Da blir søknaden lest og vurdert én gang til.

Hvor lenge tillatelsen gjelder

UDI kan gi oppholdstillatelse for en bestemt periode, som oftest ett år. Da må utlendingen søke om ny oppholdstillatelse etter ett år hvis hen vil fortsette å bo og jobbe i Norge.

Staten kan også gi en oppholdstillatelse som varer for alltid. Det heter permanent oppholdstillatelse. Permanent betyr at noe er fast eller for alltid. Med en permanent oppholdstillatelse kan en utlending bo og jobbe i Norge så lenge hen vil.

Grunner til å få oppholdstillatelse

Det er mange forskjellige grunner til at utlendinger kan få oppholdstillatelse. Her er noen vanlige grunner:

 • De kommer fra et land som er med i EØS-avtalen
 • De vil studere i Norge
 • De vil jobbe i Norge
 • De har familie i Norge
 • De kommer fra et land med krig
 • De blir forfulgt i landet de kommer fra

De som ikke må søke

Noen utlendinger kan bo og jobbe i Norge uten å skaffe seg oppholdstillatelse. Det gjelder:

 • Nordiskestatsborgere: De som er fra ett av landene i Norden, det vil si Sverige, Danmark, Finland og Island.
 • EØS-borgere: De som er statsborgere i et land som er medlem av EØS (de fleste landene i Europa, blant annet alle land i EU). I praksis er alle landene i Norden medlemmer av EØS.
 • Flyktninger kan søke om beskyttelse i Norge uten å tenke på oppholdstillatelse.

Les mer i Lille norske leksikon

 • staten
 • statsborger
 • pass

Faktasjekk av

Jon Gisle