Landkapsmaleri

Maleriet Torvmyr fra 1880 av Kitty Kielland. Maleriet viser tunge regnskyer over et myrlandskap på Jæren i Rogaland.

Av .
Maleri laget mellom 1883 og 1885

Dette maleriet, «En bondebegravelse» av Erik Werenskiold, viser en gruppe bønder i en begravelse. Werenskiold malte ofte folk og steder på landet, særlig fra Telemark.

Maleri laget mellom 1883 og 1885
Av /Nasjonalmuseet / Børre Høstland.
Lisens: fri
Maleri fra 1886–1887

I det store bildet Albertine i politilægens venteværelse har Christian Krohg malt en situasjon han også skrev om i sin egen roman Albertine fra 1886. Bildet er 211 cm høyt og 326 cm bredt. Det henger på Nasjonalmuseet i Oslo.

Naturalismen er en periode i kunsthistorien som varte fra omtrent 1850 til 1900. Kunstnere i denne perioden var opptatt av å skildre mennesker og natur så nøyaktig som mulig.

Maleri er den vanligste kunstformen som følger idéene for naturalismen. Men det finnes også litteratur fra naturalismen. I litteratur er naturalisme en del av realismen.

Kjennetegn

Før naturalismen var mange kunstnere mer opptatt av at kunsten skulle være pen enn naturlig. I naturalismen begynte mange å male naturen akkurat som den så ut, uten å pynte på den. Et eksempel er kunstneren Kitty Kielland, som malte landskapsbilder fra Jæren i Rogaland.

Mange kunstnere ville vise vanlige mennesker i vanlige situasjoner i stedet for portretter med finklær. Noen av de mest kjente maleriene fra perioden viser hverdagsliv på landet eller i byen. Et eksempel er En bondebegravelse, malt av Erik Werenskiold.

Andre mente at kunsten burde kritisere samfunnet. De var opptatt av å vise fram urettferdighet, som for eksempel forskjellene mellom fattige og rike. Et eksempel er Christian Krohgs maleri Albertine i politilegens venteværelse.

Kunstnere

Kunstnere over hele Europa ble påvirket av naturalismen. I England var John Constable en av de første naturalistiske malerne tidlig på 1800-tallet. I Frankrike malte Gustave Courbet arbeidslivet på landet i 1840-årene. Etter 1850 spredte naturalismen seg til hele Europa.

De fleste norske malerne i denne perioden reiste til Tyskland for å utdanne seg til malere. Hans Gude bodde i den tyske byen Karlsruhe og var lærer for flere norske malere. Han lærte bort en naturalistisk malestil selv om han hadde malt mange nasjonalromantiske bilder selv. I 1870-årene reiste også mange til München, hvor det også bodde mange som malte naturalistisk.

I Norge var Christian Krohg en av de første kunstnerne som malte naturalistiske bilder. Andre viktige kunstnere i perioden var:

  • Harriet Backer
  • Kitty Kielland
  • Christian Skredsvig
  • Frits Thaulow
  • Erik Werenskiold

Naturalistisk kunst

Ordet naturalisme kommer fra natur eller naturlig. Naturalistisk kunst viser mennesker, dyr og steder sånn som de ser ut. De bruker naturlige farger, og kunstverkene har ofte mange detaljer.

Noen ganger brukes ordet realisme om naturalisme i kunst.

Betydning

I dag er det ikke så mange som maler naturalistisk lenger. Men naturalismen var viktig for utviklingen av andre kunstretninger, for eksempel modernismen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Tore Kirkholt
Førsteamanuensis i kunsthistorie, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet