Et rom med malerier og et relieff på veggene. På gulvet står tre skulpturer som forestiller mennesker. I rommet er det også publikum.
Mange som har studert kunsthistorie på høyskole eller universitet jobber på kunstmuseum. Der kan de for eksempel lage utstillinger som denne med malerier og skulpturer i Nasjonalmuseet i Oslo.
Foto fra Nasjonalmuseet i Oslo.
Av /NTB.

Kunsthistorie er et fag som handler om hvordan kunst har forandret seg gjennom historien.

En person som har studert kunsthistorie, eller forsker på det, kalles kunsthistoriker.

Perioder

Det er vanlig å dele opp kunstens historie i ulike perioder. Kjennetegn og stil er felles for kunstverk som ble laget i samme periode, og ofte i samme område.

I Europa er blant andre disse periodene viktige for utviklingen av kunst:

Retninger

Det er også andre måter å lage grupper av kunstverk og kunstnere på. En måte er å dele inn i kunstretninger. I hver retning finnes det kjennetegn og stiler som er felles. Kunstverk og kunstnere kan tilhøre én eller flere retninger. Kunstverk som hører til samme retning trenger ikke være laget i samme periode.

Eksempler på kunstretninger:

  • impresjonisme
  • ekspresjonisme
  • realisme
  • naivisme
  • kubisme
  • surrealisme
  • popkunst
  • samtidskunst

Les mer i Lille norske leksikon

  • kunst

Faktasjekk av

Erik Mørstad
Universitetet i Oslo