Foto av dansere
Kunstnere som driver med dans kalles ofte dansere. Her tøyer en gruppe i et dansestudio.
Foto av dansere
Av /Getty Images.

En kunstner er en person som lager kunstverk eller fremfører kunst.

En som lager kunst kan for eksempel være maler, skulptør, komponist eller en som skriver teaterstykker. En som fremfører kunst kan for eksempel være danser, artist eller skuespiller.

Mange driver med kunst som maling, musikk, dans og teater uten å tjene penger på det. Disse kan også kalles kunstnere, men det er vanligst å bruke ordet om de som har kunst som jobb, og som tjener penger på det.

Utdanning

Det vanligste er å gå på skole for å bli kunstner, men noen blir det uten å studere.

I Norge finnes det kunstfag på mange videregående skoler. Etter videregående kan man ta videre utdanning ved flere universiteter og høyskoler.

En av de største høyskolene med kunstfag i Norge er Kunsthøgskolen i Oslo. Der kan man blant annet studere teater, dans og design.

Jobb

Kunstnere som lager kunstverk jobber ofte for seg selv. En maler kan for eksempel leie et eget rom hvor hen kan male bildene sine. Et sånt rom kalles et atelier.

Kunstnere som fremfører kunst, kan også jobbe for seg selv og lage egne fremføringer.

Skuespillere kan få jobb på et teater eller få roller i filmer. Dansere kan også jobbe på teater eller i et dansekompani som reiser rundt.

Noen kunstnere som fremfører kunst, jobber i Den kulturelle skolesekken.

Fagforening

En fagforening er en organisasjon som jobber for rettighetene til de som er medlemmer. Ofte er medlemmene i samme fag eller yrke. Over halvparten av alle som jobber i Norge er medlemmer av en fagforening.

Kunstnere kan for eksempel være medlemmer i en av disse organisasjonene:

  • Norske billedkunstnere
  • Norsk skuespillerforbund
  • Creo – forbundet for kunst og kultur

Les mer i Lille norske leksikon

  • kunst
  • utdanning
  • jobb

Faktasjekk av

Erik Mørstad
Universitetet i Oslo