Foto
Et 2,6 meter høyt krusifiks av sølv som står på alteret i Nidarosdomen i Trondheim. Krusifikset er fra 1930. Høyt opp på veggen bak henger et annet krusifiks.
Krusifiks i Nidarosdomen
Av /NTB.
Nærbildet av hender som holder et bønnekjede med et lite krusifiks opp og inntil brystet.
Bønnekjede med krusifiks
Av /Shutterstock.

Et krusifiks er en figur som viser den kristne Jesus som er festet til et kors. Krusifikser er vanligvis laget av tre, metall eller stein.

Krusifiks er et symbol for kristendommen. Korset og Jesus hver for seg er også symboler for kristendommen.

Mange kirker har et krusifiks ved alteret, som menigheten kan se tydelig når de sitter i kirken.

Mange kristne, særlig katolikker, har krusifiks på veggen hjemme. Noen har også et lite krusifiks i et smykke rundt halsen, eller på et bønnekjede.

Ordet krusifiks kommer fra latin og betyr korsfestet eller festet til korset. På engelsk heter det å være korsfestet crucified, et ord som ligner ganske mye på ordet krusifiks.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo