Heroin er en type narkotika, et ulovlig rusmiddel. En som bruker heroin, kan røyke det eller ta det med sprøyte.

De som bruker heroin regelmessig, kan raskt bli avhengige. Stoffet er også svært helsefarlig og man kan hvis man tar for mye. Det heter overdose. En overdose med heroin gjør at man slutter å puste og dør.

Virkning

Heroin virker på mange måter i kroppen:

  • som smertestillende
  • gjør at man puster dårligere
  • gir rus
  • gir en sterk følelse av lykke og glede
  • gjør at man blir sløv
  • gjør at musklene blir slappe

Heroin er en ulovlig variant av det smertestillende stoffet morfin, som noen kan få som medisin hvis de har veldig vondt. Både heroin og morfin er laget av en plante som heter opiumsvalmue.

Behandling

Hvis man har blitt avhengig av heroin, kan det være vanskelig å slutte å bruke det. Avhengige personer trenger å ta heroin for å føle seg normale. Dersom de da ikke får tatt heroin, kan de føle seg veldig syke. De kan kjenne et sug eller en sterk trang etter heroin.

Det går an å få hjelp av helsevesenet for å slutte med heroin. Behandlingen kan vare i mange år. Noen får hjelp ved at legen gir dem medisin som ligner på heroin. Behandlingen kalles LAR. Medisinen de får, stopper suget etter heroin i kroppen.

Motgift

Det finnes en medisin som man kan gi noen som har tatt en overdose. Det kalles motgift, og kan tas som nesespray eller sprøyte. Motgiften kan redde liv, hvis man får gitt den raskt.

Lover

Heroin er ulovlig i Norge, og man kan få straff for å:

  • lage heroin
  • ta med seg heroin inn i landet
  • selge eller gi heroin til andre
  • kjøpe, bruke eller oppbevare heroin

Historie

Den første norske loven mot narkotika kom i 1913. Det var en lov mot å bruke opium, som er tørket saft fra opiumsvalmuen. Opium ble egentlig brukt til å bedøve folk når de ble operert. Det ble også populært å bruke blant folk som ville ruse seg. Opium inneholder morfin. Heroin kan lages fra morfin.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anne Line Bretteville-Jensen
Seniorforsker, dr.polit., Folkehelseinstituttet