Snødekte fjell i bakgrunnen og snødekt landskap foran. Et rør med en trakt foran står midt i snøen. Foran røret er det en trapp med to trappetrinn som gjør at man kan komme seg opp til trakten. I bakgrunnen er det også et lite hus og noen røde metallstenger som står i snøen.
Geofysikk blir blant annet brukt i undersøkelser av vær og klima. På bildet er det en værstasjon som måler nedbør.
/MET.
Lisens: CC BY 3.0

Geofysikk er en naturvitenskaplig disiplin som dekker de fysiske egenskaper og prosesser på jorda. Geofysikk handler blant annet om atmosfæren, om hav og om jorda, og hvordan alt dette er bygget opp og virker sammen.

Forskere bruker fysikk, matematikk og programmering i arbeidet med geofysikk.

Bruk av geofysikk

Nærbilde av strømmer i et havområde som får havet til å bevege seg i en sirkel.
Geofysikere forsker på hav og havstrømmer.
Foto av havstrøm.
Av .

Geofysikk blir brukt på mange forskjellige områder, for eksempel:

  • meteorologi, som er læren om vær og klima.
  • oseanografi, som er læren om havet. Oseanografi handler blant annet om havstrømmer og om hvor forskjellig havet er ulike steder.
  • seismologi, som er læren om jordskjelv og bevegelser i jordskorpa.

Et annet område som er viktig i geofysikk, er jordmagnetisme. Da studerer man det magnetfeltet som finnes på jorda.

Geofysiker

En som jobber med geofysikk kalles en geofysiker. Mange geofysikere jobber i oljebransjen. Andre arbeider innen meteorologi eller som forskere. De forsker for eksempel på hav, is, fjell, vulkaner eller miljø og klima.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Opeland Røthe
Førsteamanuensis i kvartærgeologi, Høgskulen på Vestlandet