Parallell

To parallelle linjer.

Av /Store norske leksikon ※.
Rektangel
I et rektangel er de to korte sidene parallelle med hverandre, og de to lange sidene er parallelle med hverandre.

I matematikk er to linjer parallelle hvis avstanden mellom dem alltid er like stor. Det betyr at hvis man gjør linjene lengre, så vil de aldri treffe hverandre, uansett hvor lange de blir.

Eksempel: Et rektangel er en firkant der de to korteste sidene er parallelle med hverandre, og de to lengste sidene er parallelle med hverandre.

Man sier også at to flater er parallelle hvis avstanden mellom dem alltid er like stor.

Annen bruk av ordet

Ordet parallell blir også brukt når man skal fortelle at to ting ligner på hverandre, eller at de skjer samtidig eller på samme måte. For eksempel kan man si at en forfatter skriver en bok parallelt med at en kunstner lager bilder til boka. Da mener man at de arbeider med boka samtidig.

Les mer i Store norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet