I matematikk er potens et tall ganget (multiplisert) med seg selv et bestemt antall ganger. 2³ er for eksempel 2 ganget med seg selv 3 ganger, altså 2⋅2⋅2. Det leses som «2 i tredje potens», «2 opphøyd i tredje» eller bare «2 i tredje».

Hvis et tall skal multipliseres med seg selv mange ganger, sparer man plass ved å skrive det som en potens.

En potens består av et grunntall og en eksponent. Eksponenten sier hvor mange ganger grunntallet skal ganges med seg selv. I eksemplet er grunntallet 2 og eksponenten 3.

Potenser av 10 er litt spesielle. 10 opphøyd i et tall er det samme som et ett-tall med like mange nuller bak som eksponenten. For eksempel er 10³ det samme som 1000.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet