Illustrasjon
En kule som er under akselerasjon hele tiden. Strekene over viser hvordan posisjonen til kulen forandrer seg over tid. Kula starter med å stå stille. Den beveger seg raskere og raskere etter hvert som hastigheten øker.
Illustrasjon
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0
En fot med en gul sko som tråkker på en gasspedal i en bil.
Hvis en sjåfør trykker hardt ned på gasspedalen, vil bilen akselerere fortere.
Foto av fot på gasspedal.
Av .

Akselerasjon er når noe begynner å bevege seg fortere eller saktere.

Hvis en bil står stille, er farten til bilen null kilometer i timen. Men hvis bilen begynner å kjøre, kan den for eksempel få en fart på 30 kilometer i timen etter en stund. Da har bilen akselerert, fordi farten til bilen har endret seg.

Høy og lav akselerasjon

Hvis en ting bruker lang tid på å endre fart, har tingen lav akselerasjon. Men hvis tingen bruker kort tid på å endre fart, har den høy akselerasjon.

Noen karuseller har høy akselerasjon. En vogn på en karusell kan for eksempel endre fart fra null til 90 kilometer i timen i løpet av to sekunder.

Store og tunge ting har ofte lav akselerasjon. Store lastebiler kan for eksempel trenge rundt et minutt for å endre farta fra null til 90 kilometer i timen.

Kraft får ting til å akselerere

Ting kan bare akselerere hvis det virker en kraft på tingen. Tyngdekraften kan for eksempel få ting til å falle raskere og raskere ned mot Jorda. Når tyngdekraften får ting til å akselerere, kalles akselerasjonen for tyngdeakselerasjon.

Jo større kraft som virker på en ting, jo større akselerasjon får tingen. En bil vil for eksempel akselerere raskere hvis sjåføren trykker hardt på gasspedalen. Det er fordi kraften fra motoren blir sterkere.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet