Anerkjennelse brukes i folkeretten om at én stat er enig i at en annen stat er en stat. Da sier man at en stat anerkjenner den andre staten. Anerkjennelse av stater er viktig i internasjonal politikk.

Det er for eksempel bare anerkjente stater som kan være medlemmer i FN. Stater som vil bli medlem i FN må bli godkjent av de fem faste medlemslandene i Sikkerhetsrådet, og av ⅔ av medlemslandene i FN.

Eksempler på stater som ikke er anerkjent av alle stater i FN:

  • Kosovo (anerkjent av 108 av FNs medlemsstater)
  • Vest-Sahara (anerkjent av 84 av FNs medlemsstater)
  • Palestina (anerkjent av 145 av FNs medlemsstater)

Palestina får lov til å være med på møter i FN, men har ikke stemmerett. Det heter å ha observatørstatus. Kosovo og Vest-Sahara har ikke observatørstatus.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør