Faktaboks

Camilla Collett
Født
23. januar 1813, Kristiansand
Død
6. mars 1895, Kristiania (nå Oslo)
Fotografi av Camilla Collett som gammel dame
Fotografi av Camilla Collett fra 1893.
Fotografi
Av /Nasjonalbiblioteket.
Norsk hundrekroning med bilde av Camilla Collett

I perioden fra 1979 til 1997 var det bilde av Camilla Collett på norske 100-kronesedler.

Fotografi
Av /KF-arkiv ※.

Camilla Collett var en norsk forfatter. Hun var en av de viktigste forfatterne i Norge på 1800-tallet.

Collett skrev romaner, brev, essayer, fortellinger og artikler. Den mest kjente romanen hennes er Amtmandens døtre.

Camilla Collett er også kjent for å ha kjempet for kvinners rettigheter.

Bakgrunn

Hun var født Jacobine Camilla Wergeland og vokste opp på prestegården på Eidsvoll. Faren, Nicolai Wergeland, var prest. Han var med på å skrive Grunnloven i 1814.

Camilla Collett var nest yngst av fire søsken. Den eldste var Henrik Wergeland, som ble en kjent dikter. På den tida var det bare gutter fra de rike familiene som fikk gå på skole, men Camilla fikk følge undervisningen til brødrene hjemme. Etter hvert kom hun på pikeskole, hvor hun gikk i tre år.

Camilla Collett fikk reise mye sammen med faren. Hun bodde flere steder i Europa, særlig før hun giftet seg. Da mannen hennes døde i 1851, begynte hun å reise utenlands igjen.

Forfatterskap

Fotografi, bokomslag
Romanen Amtmannens døtre blir fortsatt utgitt på nytt. Her er omslaget på en utgave fra 2013.
Fotografi, bokomslag
Av .

Collett skrev først mange essayer. Så ga hun ut romanen Amtmannens døtre, som kom ut som to bøker i 1854 og 1855. På den tiden skulle kvinner helst ikke skrive bøker, og i hvert fall ikke under eget navn. Camilla Collett hadde derfor ikke navnet sitt på boka.

Romanen handler om ulike typer ekteskap og hvor forskjellig kjærlighet var for menn og kvinner. Den er både realistisk og romantisk.

I 1860 ga Collett ut boka Fortellinger, som er noveller om hvor lite kvinner fikk bestemme over sitt eget liv. I selvbiografien I de lange Netter fra 1862 skrev hun om oppveksten sin og hva det betød for en kvinne å være forfatter. Begge disse bøkene ble også utgitt anonymt, altså uten at navnet hennes stod på dem.

Etter 1868 skrev Camilla Collett bare essayer og reisebrev. Disse handlet mest om kvinners rett til å bli hørt og sett i samfunnet. Etter hvert ga hun ut bøker med sitt eget navn på, noe som var uvanlig for kvinner.

Kvinnesak

Camilla Collett kjempet for kvinners frigjøring lenge før mange andre. Hun mente at kvinner måtte få skrive og si det de ville, og få gifte seg med den de selv ønsket. Hun syntes kvinner skulle få utvikle sitt menneskeverd og sin selvrespekt. Collett ble svært viktig for kvinnebevegelsen i Norge.

Betydning

Mot slutten av livet fikk Camilla Collett stor anerkjennelse for arbeidet sitt, både for kvinnebevegelsen og for dyrenes rettigheter, som hun også var opptatt av. Da Norsk Kvinnesaksforening ble startet i 1884, ble Collett æresmedlem.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Janne Stigen Drangsholt
Professor, Universitetet i Stavanger