Foto
Mobbing er en form for trakassering. Det kan føre til ensomhet.
/NTB.

Trakassering er å behandle andre mennesker på en måte som gjør at de blir såret, skremt eller føler seg mindre verdt. Grunner til trakassering kan for eksempel være hvem man forelsker seg i (seksuell orientering), hudfarge, hvilket kjønn eller religion man har, eller fordi man er blind eller sitter i rullestol (funksjonsnedsettelse).

Seksuell trakassering handler om oppmerksomhet rundt kropp, kjønn og seksualitet som man ikke ønsker selv og som gjør at man blir såret, skremt eller føler seg mindre verdt. Det kan også være at det som blir sagt eller gjort er plagsomt.

Både trakassering og seksuell trakassering er forbudt. En person som har trakassert en annen kan måtte betale erstatning (penger) til den andre.

Trakassering og seksuell trakassering kan være noe som skjer én eller flere ganger. Det kan være noe man gjør eller sier. Et eksempel er hvis man kommer med ubehagelige kommentarer om en annens kropp eller utseende. Det kan også være trakassering å ikke gjøre noe, for eksempel å holde noen utenfor fellesskapet (utfrysning).

Den som blir trakassert eller seksuelt trakassert, synes ofte at det er vanskelig å forsvare seg eller si ifra. Ofte er det forskjeller i makt mellom den som blir trakassert og den som trakasserer, for eksempel at den som trakasserer er eldre.

Mobbing

Mobbing er en type trakassering. Hvis trakasseringen skjer mange ganger og over lang tid, kalles det mobbing.

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering kan for eksempel være at en annen sier eller gjør noe mot en som en ikke har lyst til og syns er ubehagelig. Hvis noen for eksempel tar på kroppen til noen som ikke vil det, snakker masse om sex eller forteller grove vitser eller viser porno til noen som ikke vil, kan det være seksuell trakassering.

Forskjell mellom trakassering og konflikt

Trakassering er ikke det samme som en konflikt. I en konflikt er det to eller flere som er uenige, krangler eller slåss. Når man snakker om trakassering, er det én eller flere personer som gjør noe ubehagelig mot en annen.

Lover

Forbudet mot trakassering og seksuell trakassering står i likestillings- og diskrimineringsloven. Grov seksuell trakassering kan være straffbart etter straffeloven. Loven beskytter folk mot trakassering blant annet på jobben eller på skolen. Hvis man opplever å bli trakassert eller seksuelt trakassert, kan man klage til Diskrimineringsnemnda.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anniken Sørlie
OsloMet – storbyuniversitetet