Overklassen er den sosiale klassen som har høyest status. Det betyr at de har god økonomi, høy utdanning eller jobber som gjør at de har mye makt i samfunnet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nils Ivar Agøy
Professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge