Skilletegnene punktum, komma, kolon, semikolon, spørsmålstegn og utropstegn.

Skilletegn er tegn man bruker når man skriver. De blir brukt for å skille ord, setninger eller deler av setninger fra hverandre.

Vanlige skilletegn på norsk er punktum (.), semikolon (;), komma (,), kolon (:), spørsmålstegn (?) og utropstegn (!).

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Carina Nilstun
Leksikograf, Det Norske Akademis ordbok