Punktum er et skilletegn. Skilletegn blir brukt for å skille ord eller setninger fra hverandre. De andre skilletegnene på bildet er komma, kolon, semikolon, spørsmålstegn og utropstegn.

Punktum er et skilletegn. Det er et viktig tegn som brukes når man skriver.

På norsk bruker man punktum:

  • i slutten av setninger
  • etter et ord som er forkortet, for eksempel osv. som betyr og så videre
  • etter tallord, for eksempel første, som skrives 1.
  • når man skriver klokkeslett, for eksempel klokka 18.15

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Carina Nilstun
Leksikograf, Det Norske Akademis ordbok