Utropstegn er et skilletegn. Skilletegn er tegn man bruker når man skriver. Skilletegn blir brukt når man skal skille ord, setninger eller deler av setninger fra hverandre. De andre skilletegnene på bildet er punktum, komma, kolon, semikolon og spørsmålstegn.

Utropstegn er et skilletegn som i norsk skriftspråk blir satt inn i slutten av en setning, på samme måte som et punktum. Tegnet marker for eksempel et utrop, en befaling, et ønske eller en hilsen.

For eksempel:

  • i utrop: Au!
  • i befaling: Kom hit!
  • i ønske: Jeg skulle ønske du var her!
  • i hilsen: Hei!

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Carina Nilstun
Leksikograf, Det Norske Akademis ordbok