Semikolon er et skilletegn. Skilletegn er tegn man bruker når man skriver. De blir brukt for å skille ord eller setninger fra hverandre. De andre skilletegnene på bildet er punktum, komma, kolon, spørsmålstegn og utropstegn.

Semikolon er et skilletegn. Det er en mellomting mellom punktum og komma.

Semikolon brukes særlig som en liten pause mellom to setninger. For eksempel «Nora kom for sent på skolen; hun hadde forsovet seg».

Semikolon kan ikke erstatte kolon, og det kan bare brukes der man kan sette punktum. Ofte kan man like gjerne bruke kolon i stedet for semikolon.

Det er aldri stor bokstav etter semikolon.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Carina Nilstun
Leksikograf, Det Norske Akademis ordbok