Figur som viser ulike typer trekanter

Likebenet, likesidet og rettvinklet trekant.

Av /Store norske leksikon ※.

Trekant er en figur med tre rette sider. Sidene møtes i de tre hjørnene.

Summen av vinklene i en trekant er alltid 180 grader. Symbolet for grader er °.

Typer

En likebenet trekant har to like lange sider. Den tredje siden kalles grunnlinjen. De to vinklene ved grunnlinjen er like store.

I en likesidet trekant er alle sidene like lange. Alle vinklene er like store, og alle vinklene er 60 grader. En likesidet trekant kalles også for en regulær trekant.

I en rettvinklet trekant er en av vinklene rett, det vil si at den er 90 grader. Den lengste siden kalles for hypotenusen, og de to andre sidene kalles kateter.

Areal

For å regne ut arealet av en trekant, trenger man høyden til trekanten og lengden av grunnlinjen. Høyden til trekanten er avstanden fra ett av hjørnene til den siden som er på motsatt side av hjørnet. Denne siden kalles grunnlinjen.

Arealet er lik grunnlinjen ganger høyden delt på to. Her er g lengden av grunnlinjen og h er høyden på trekanten. Dette kan skrives med denne formelen: g×h/2.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet