Illustrasjon

En mangekant med seks sider kalles en heksagon. Flaten er den delen som er på innsiden av strekene.

Illustrasjon
Av /Store norske leksikon ※.

Flate er et ord som brukes i geometri. Da mener man overflaten til en figur, eller en ting.

Flater kan være helt flate, for eksempel i trekanter, firkanter, mangekanter, sirkler og andre plane figurer.

Figurer som ikke er flate har også en overflate. For eksempel kan man regne ut overflaten på en terning eller en kule.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet