Foto av en gammel, rusten  hestesko henger på en hvitmalt vegg med buen ned.
Overtro er for eksempel å tro at noe kan bringe lykke eller ulykke. Man tror for eksempel at en hestesko på veggen bringer lykke, men bare hvis den henger riktig vei. Buen må være nederst som på bildet, ellers renner lykken ut.
Av /Wikimedia Commons.
Lisens: CC BY 2.0

Overtro er å tro på noe man ikke kan bevise. Overtro er ikke det samme som religion eller folketro, som mer prøver å være forklaringer på hvordan verden henger sammen. Overtro er for eksempel å tro at noe bringer lykke eller ulykke. En som tror på overtro blir kalt overtroisk.

Eksempler

  • Hvis man ser en svart katt krysse veien man går på, tror man at det kommer til å skje noe dårlig den dagen.
  • Man tror at å knuse et speil gir sju år med ulykke.
  • Hvis man snakker om noe dårlig, for eksempel sykdom, tror man at det hjelper å banke i bordet. Da blir man ikke syk.

Det finnes overtro om dyr og om ting, men også om tall. Tallet 13 er regnet som uheldig i overtro. Fredag den 13. er regnet som en uheldig dag.

Historie

For noen hundre år siden var folk mer overtroiske enn nå. Overtro ble brukt til å forklare mye av det som skjedde, som ikke var så lett å forstå. I dag finnes moderne vitenskapelige forklaringer på det meste. De fleste aksepterer vitenskap. Likevel finnes det fortsatt overtro i alle land.

Noen ganger skjer uvanlige ting som virker uforklarlige. Jo mer uvanlig en ting er, jo lettere er det for folk å bruke en overtroisk forklaring. Spesielt hvis det ikke er enkelt å finne en naturlig eller vitenskapelig forklaring på det som skjer.

Forskning

Forskere har forskjellige forklaringer på hvor overtro kommer fra, og hvorfor den ble til. Noen mener at overtro kommer fra at hjernen prøver å forklare noe utrolig.

Andre forskere mener at overtro likner på magisk tenkning. Det betyr at barn i en periode når de er små, tror de kan endre ting rundt seg med tankene sine. Dette er en naturlig del av barns utvikling. Men når voksne tror de kan endre ting med tanker eller handlinger, blir det overtro.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Margrethe Løøv
Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen