Foto av Berg og Singsaker skolekorps i 2009.
Korps har ofte egne uniformer som de har på når de spiller konserter.
Foto av Berg og Singsaker skolekorps i 2009.
Lisens: CC BY SA 2.0
Foto av  Kampen Janitsjarorkester.

Et janitsjarorkester har blåseinstrumenter og slagverk. Bildet viser Kampen Janitsjarorkester foran slottet i Oslo.

Foto av Kampen Janitsjarorkester.
Av /Scanpix.

Et musikkorps er en gruppe eller et orkester som spiller sammen på blåseinstrumenter og slagverk. Mange norske skoler har sitt eget musikkorps. De kalles skolekorps.

I Norge er korpsene med i toget på 17. mai.

Skolekorps

Skolekorps hører til en bestemt skole. Det er elevene på skolen som spiller i korpset. Korpset øver også ofte på skolen. De som spiller i korpset, kan ha spilletimer på instrumentet sitt med en lærer, enten på kulturskolen eller på skolen. I tillegg øver hele korpset sammen.

Skolekorps pleier ofte å være oppkalt etter skolen de hører til, men det finnes også skolekorps som har valgt et eget navn.

Skolekorpsene spiller på konserter og festivaler og andre arrangementer. Det finnes også egne konkurranser for korps, både lokale og nasjonale. Noen konkurranser er for skolekorps, og noen er for andre musikkorps.

Det første skolekorpset i Norge ble startet i 1901. I de første skolekorpsene var det bare gutter som fikk lov til å være med. Fra 1956 fikk også jenter lov til å bli med.

Forskjellige typer korps

Det er vanlig å skille mellom to typer korps. Det ene kalles brassband og det andre kalles janitsjarkorps. De to korpsene spiller på forskjellige instrumenter.

I et janitsjarkorps pleier det å være mellom 20 og 100 personer som spiller. I et brassband er det vanligvis rundt 30 musikere.

Militære musikkorps

I militæret i Norge finnes det egne musikkorps som kalles militærkorps. De som spiller i disse korpsene, har det som jobb. Militærkorpsene finnes over hele Norge:

  • Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo
  • Kongelige norske marines musikkorps i Horten
  • Luftforsvarets musikkorps i Trondheim
  • Sjøforsvarets musikkorps i Bergen
  • Hærens musikkorps i Harstad

17. mai

En ting som skiller korps fra for eksempel et symfoniorkester eller band er at de kan marsjere og spille samtidig. I Norge er musikkorps en viktig del av 17. mai-feiringen. Over hele landet går korpsene foran i barnetoget og spiller. De spiller også ofte når flaggene heises om morgenen på 17. mai, utenfor borettslag og eldresentre.

Mange spiller i korps

I Norge er det rundt 60 000 personer som spiller i korps. Norge er det landet i verden som har flest folk som spiller i korps i forhold til folketallet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Sverre Knudsen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet