Luftfoto av et landskap med en hvit moské og ingen andre bygninger.
Landsbyene i Blang Me, Indonesia, ble utslettet av tsunamien (flombølge) den 26. desember 2004. Kun en sterkt skadet moské står igjen. Indonesia, Sri Lanka, India og Thailand ble hardest rammet av flombølgene som kom etter et jordskjelv i Indiahavet. Totalt døde omtrent 220 000 mennesker.
Foto
Av /NTB scanpix.

En naturkatastrofe skjer når hendelser i naturen skaper store ødeleggelser.

Slike hendelser kan for eksempel være jordskjelv, vulkanutbrudd, ras, flombølger (tsunami) eller storm og orkaner.

Naturkatastrofer kan føre til så store ødeleggelser på hus og veier at det oppstår en krise.

Asteroider fra verdensrommet som kolliderer med Jorda er også en naturkatastrofe, men dette skjer nesten aldri. Forrige gang det skjedde var for 66 millioner år siden, og da forårsaket det en masseutryddelse.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Karianne Lilleøren
Førstelektor i naturgeografi, Universitetet i Oslo