Foto av Rocky Mountains.
Bildet viser foldete lag i fjellkjeden Rocky Mountains i Canada. Fjellet ble dannet da jordskorpen ble presset sammen for for 80–55 millioner år siden.
Foto av Rocky Mountains.
Lisens: CC BY SA 3.0

Tektonikk handler om hvordan jordskorpa er bygget opp og hva den er laget av. Tektonikk handler også om hvordan jordskorpa har blitt til og hvordan den har forandret seg over tid.

Jordskorpa kan bevege seg på forskjellige måter.

Når fjell blir presset sammen så det danner rynker, kalles det folding. Når jordskorpa sprekker opp og flytter på seg, blir det kalt forkastning.

Folding

Folding er når lagdelte bergarter presses sammen så den blir rynkete, eller får folder. Folding skjer oftest når deler av jordskorpa presses så hardt sammen at det blir laget fjell og fjellkjeder. Noen steder kan man se foldene som mønster i fjellet.

Forkastning

En fjellside hvor det er tydelig at to deler av fjellet har beveget seg i forhold til hverandre. Den
Forkastning oppstår når en del av jordskorpen beveger seg i forhold til en annen slik at det blir dannet sprekker.
Foto av forkastning i Bedarieux i Frankrike.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

En forkastning er et sted fjellet eller jordskorpa har strukket seg og beveget seg. Retningen og størrelsen på spenningen som utløser bevegelsen gir forskjellige typer forkastninger. Når delene på hver side av forkastningssonen beveger seg, kan det oppstå jordskjelv.

Platetektonikk

Platetektonikk er en teori om at det ytterste laget på Jorda er delt opp i 6–8 store og mange mindre «plater». Disse platene flytter på seg, men ikke mer enn noen centimeter i året. Siden platene flytter på seg, forandrer jordskorpa seg litt hele tiden. Nye fjell oppstår, og andre blir mindre. Både landjorda og havbunnen endrer seg over tid, men det går veldig sakte.

Siden platene flytter på seg og gnisser mot hverandre, skjer de største forandringene langs kantene av disse. Jordskjelv og vulkanutbrudd skjer nesten alltid ved kantene av platene. Et kart som viser hvor platene grenser til hverandre er derfor også et kart over hvor det er størst sjanse for at det plutselig oppstår jordskjelv og vulkanutbrudd.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Opeland Røthe
Førsteamanuensis i kvartærgeologi, Høgskulen på Vestlandet