Illustrasjon
Bokstavene IHS i midten på tegningen er en forkortelse for navnet til Jesus. Helt siden ordenen ble grunnlagt, har jesuittene gjerne brukt dette eller noe som likner som en slags logo.
Illustrasjon
Av .
Lisens: Public Domain Wikimedia Comons

Jesuitt er en person som tilhører jesuittordenen. Jesuittordenen er en del av Den katolske kirke. Denne ordenen ble grunnlagt i 1534 av Ignatius av Loyala. Han ble senere erklært som en helgen. Ordenens mål var å misjonere og reformere kirken innenfra.

Jesuittene er munker, men de lever ofte ikke i vanlige klostre. De sendes heller rundt for å undervise og tjene kirken.

Jesuitter ble nektet å komme inn i Norge fram til 1956. Det stod i Grunnloven.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo