Tegning av silhuetten til tre menn med hatt. Den til venstre har en svart hatt, den i midten har en grå hatt og den til høyre har en hvit hatt.
Bruken av farge på hatten for forskjellige typer hackere, kommer fra gamle western-filmer. Der hadde de snille karakterene hvit hatt og de slemme hadde svart hatt. Black hat og grey hat hacking er ulovlig, mens white hat hacking er lovlig.
Tre typer hackere.
Av .

Hacking betyr å finne smarte snarveier og løsninger innen et felt. Som oftest blir det brukt om IT og teknologi.

Hacking blir ofte forbundet med ulovlige handlinger utført mot datamaskiner og nettverk. Men hacking kan også være lovlig, for eksempel for å forbedre datasikkerhet. Det kalles etisk hacking.

En som driver med hacking kalles en hacker.

Ulovlig hacking

Oversiktsfoto med flere folk som sitter ved bord i en idrettshall.
Under EM i cybersikkerhet på Hamar deltok 400 deltagere fra 35 land. Lagene konkurrerte om å være best på etisk hacking. Det var også med flere elever fra ungdomstrinnet.
Foto fra EM i cybersikkerhet 2023.
Av /NRK.

Ulovlig hacking er når personer bryter seg inn i datasystemer de egentlig ikke har tilgang til. De gjør det for å stjele data, spre skadelig programvare eller utføre angrep mot nettverk. Det kan bli gjort både mot enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner. Målet er gjerne å tjene penger eller skape kaos. Dette kalles black hat hacking.

Noen bryter seg inn i datasystemer for å se om de finner feil og svakheter. Hvis de finner det, tvinger de firmaene til å betale dem mot at de ikke forteller noen om feilene. Dette er ulovlig, og kalles grey hat hacking.

Noen bryter seg inn i systemer for å skape oppmerksomhet rundt en sak. Ordet hacktivist er sammensatt av hacker og aktivist. Det er en person som bryter seg inn i datasystemer for å få oppmerksomhet rundt en politisk sak. En person kan for eksempel bryte seg inn i en nettavis eller sosiale media for å publisere egne saker. Slik hacking er også ulovlig.

Etisk hacking

Etisk hacking er å løse problemer ved hjelp av teknologi og kunnskap på nye og oppfinnsomme måter. Hackere kan ansettes av bedrifter for å teste bedriftenes sikkerhet. Dette kalles etisk hacking eller white hat hacking. Svakheter som blir funnet kan gjøre at bedriften kan forbedre datasikkerheten.

Hacking kan også handle om å utforske mulighetene i teknologi og kreativt løse problemer. Mange løsninger og fremskritt innen teknologi kommer fra hackerkulturen. Da har enkeltpersoner og grupper jobbet sammen for å utforske nye ideer og muligheter.

Verktøy

I dag finnes det ferdige verktøypakker og instruksjonsvideoer tilgjengelig på nett. Dermed kan de som ikke har spesielt stor teknisk kunnskap også utføre hacking.

Dette har ført til en økning av hacking. Før måtte man finne noen som hadde kunnskap om hacking. I dag kan man ofte gjøre hackingen selv.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Tom Heine Nätt
Førstelektor, Høgskolen i Østfold