En boks med ulike knottr med bokstaver på. Foran boksen står det et svart/hvittbilde med tre soldater i tyske hjelmer som bruker en Enigma-maskin.

Kryptering er også mye brukt av det militære. Et kjent eksempel er Enigma-maskinen som Tyskland brukte under andre verdenskrig.

Foto av enigmamaskin.

Kryptering er når digital informasjon blir gjort om til en hemmelig kode. På den måten kan fremmede verken lese eller endre informasjonen.

Kryptering er viktig for sikker kommunikasjon og lagring av sensitive data. Det er for eksempel personlig informasjon som dokumenter, bankinformasjon og bedriftshemmeligheter.

For å kunne kryptere informasjon må man velge en metode og en hemmelighet. Det kalles en krypteringsalgoritme og en krypteringsnøkkel.

Algoritmen forteller hvordan krypteringen skal gjøres. Hemmeligheten gjør den krypterte meldingen vanskelig å forstå for fremmede, selv om algoritmen er kjent.

For å gjøre informasjonen mulig å lese igjen må den dekrypteres.

Bruk

Kryptering er en viktig del av datasikkerhet og blir brukt på flere ulike områder:

  • På nettet: Når man sender informasjon over internett, som å logge inn på en nettside eller handle på nettet, brukes kryptering slik at ingen kan se eller stjele det man sender.

  • På datamaskinen: Hvis man har hemmelige filer eller dokumenter på datamaskinen, kan de krypteres slik at bare eieren kan åpne dem med en krypteringsnøkkel.

  • På telefonen: Hvis man sender meldinger eller lagrer bilder på telefonen, kan kryptering sørge for at bare avsender og mottakeren kan lese meldingene eller se bildene.

  • På betalingsterminaler: Når man bruker bankkortet for å betale for noe, brukes kryptering for å sikre at ingen kan stjele kortinformasjonen mens den sendes til banken.

Sikkerhet

Ingen kryptering er helt sikker. Det vil alltid være mulig å prøve mange krypteringsnøkler helt til man finner den som gjør informasjonen lesbar. For å ha en så sikker kryptering som mulig, er det viktig å bruke algoritmer som tillater mange mulige nøkler. Algoritmene må også gjøre meldingene helt ugjenkjennelige.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Tom Heine Nätt
Førstelektor, Høgskolen i Østfold