En lege tar blodtrykket på en pasient.
Blodtrykk måles med et eget apparat. Det har et bånd som kalles mansjett og en liten pumpe. Mansjetten festes rundt overarmen. Så pumpes mansjetten opp, slik at den klemmer fast rundt armen. Personen som måler, lytter på til lyden i pulsåren i albuen med et stetoskop.
Foto av blodtrykksmåling
Av /Shutterstock.

Blodtrykk er trykket blodet lager mot blodårene.

Når hjertet slår, varierer det mellom å trekke seg sammen og slappe av i en rytme. Rytmen kalles hjertesyklus. Når hjertet trekker seg sammen, pumper det blod ut i blodårene. Det er dette som skaper trykket i blodårene. Dette kan man kjenne hvis man legger fingrene mot store blodårer for eksempel på håndleddet, halsen eller i lysken. Dette kalles puls.

Blodtrykket kan ofte si noe om helsa til et menneske. Derfor er det vanlig at helsepersonell måler blodtrykket.

Blodtrykket varierer

Når man måler blodtrykket, kan man bare måle i et øyeblikk. Selve blodtrykket varierer gjennom døgnet. Det er høyere når man står enn når man sitter og ligger. Blodtrykket stiger når man rører på seg, eller når man er stresset eller redd. Det er lavest når man sover dypt.

Måle blodtrykk

En tegning av en mann med synlige blodårer og hjerte. En stiplet linje rundt overarmen hans viser hvor mansjetten skal plasseres. Mansjetten er et oppblåsbart bånd. Den er festet til en ballong og til en rund skala med en viser. Stetoskopet er lagt over albuegropen.
Legen fester mansjetten rundt overarmen. Hen pumper luft inn i mansjetten med ballongen. Måleskalaen viser hvor høyt trykket er. Legen lytter til pulsåren (farget rød) i albuegropen med stetoskopet.
Blodtrykk og blodårer
Av /Blodtrykksmansjett av BioRender.

Når man måler blodtrykket, sitter man ofte i ro på en stol. For å få et så riktig trykk som mulig, måler man tre ganger og regner ut gjennomsnittet av de tre målingene.

Blodtrykk måles med et eget apparat. Det har et bånd som kalles mansjett og en liten pumpe. Mansjetten festes rundt overarmen til den man skal måle blodtrykket hos. Så pumpes mansjetten opp, slik at den klemmer fast rundt armen. Personen som måler, lytter samtidig til lyden i pulsåren i albuen med et stetoskop. Stetoskopet gjør at man kan høre lyder inni kroppen.

Når trykket i mansjetten blir høyere enn trykket i blodåren, blir blodåren klemt sammen. Da kommer det ikke lenger noe blod gjennom den. Ved å slippe opp trykket litt etter litt, kan den som måler merke når blodet begynner å sive igjennom blodåren igjen. Hen kan høre lyden av blodet gjennom stetoskopet. Så lenge blodåren er klemt litt sammen, vil hen høre en hvislende lyd. Når blodåren er helt åpen forsvinner lyden.

Den som måler, noterer hvor høyt trykket er i øyeblikket hen hører den hvislende lyden. Så noterer hen trykket når lyden blir borte. Slik kan man måle det høyeste og laveste blodtrykket i blodåren i løpet av hjertesyklus. Et eksempel på et vanlig blodtrykk er 120/80. Det høyeste tallet viser blodtrykket når hjertet trekker seg sammen for å pumpe ut blod. Det laveste viser trykket når hjertet slapper av og fylles av blod igjen.

Det finnes også en egen type måler som kan måle blodtrykket gjennom hele døgnet.

Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk er når blodtrykket er for høyt gjennom flere uker. Høyt blodtrykk er ikke en sykdom i seg selv, men over tid kan det skade blodårer og vev. Derfor gir høyt blodtrykk risiko for andre sykdommer, som åreforkalkning, hjerteinfarkt og slag. Man kan få medisiner mot høyt blodtrykk.

Lavt blodtrykk

Hvis blodtrykket er for lavt, kan hjernen få for lite oksygen. Da er det vanlig å bli svimmel, særlig når man reiser seg opp.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Per Holck
Professor emeritus, dr. med., Universitetet i Oslo