Borgerlig er et ord med flere betydninger, alle knyttet til ordet borger. Borger betyr en person som bor i en by eller tilhører et bestemt land. Ordet borgerlig kan bety noe som handler om borgerne.

I politikk brukes ordet borgerlig om politikere eller partier på høyresiden. Høyre og Fremskrittspartiet er eksempler på borgerlige partier.

Borgerlig kan også bety noe eller noen som tilhører den sosiale klassen borgerskapet. For eksempel kan man si at han kommer fra et borgerlig hjem. Det betyr at foreldrene hans tilhørte borgerskapet, som i dag oftere blir kalt den øvre middelklassen.

En annen betydning av borgerlig er det motsatte av kirkelig. Å gifte seg borgerlig betyr at man gifter seg på et rådhus i stedet for i en kirke.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nils Ivar Agøy
Professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge