Avhør er når politiet tar i mot en forklaring fra folk som vet noe om en sak de etterforsker. Avhør kan brukes som bevis i straffesaker.

Politiet avhører både dem de tror har gjort noe ulovlig, og de som har sett eller hørt noe om en sak. Den politiet tror har gjort noe ulovlig kalles mistenkt. De som har sett eller hørt det som har skjedd, kalles vitner.

I et avhør gjør politiet opptak med video, lyd, eller de skriver ned det som blir sagt av den som blir avhørt. Man har ikke plikt til å forklare seg for politiet i et avhør. Men man må fortelle hva man heter, adresse og fødselsdato når politiet spør om det.

Vitner i en sak må si det som er sant, og fortelle alt hen vet om saken. Et vitne som lyver i avhør kan få straff, for eksempel bot eller fengsel i to år. En mistenkt får ikke straff for å lyve i avhør. Men hvis hen er skyldig i det hen er mistenkt for, kan hen bli dømt og få straff for det.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen