Et vitne er en person som har sett eller hørt noe.

Rettssak

I en straffesak kan vitnet være en person som har sett noen gjøre noe kriminelt. For eksempel at noen har stjålet i en butikk. Da forteller personen hva hen har sett.

I sivile rettssaker kan det også være vitner. Det kan for eksempel være noen som har vært med på møter mellom arbeidsgivere og fagforeninger som er uenige om en sak på en arbeidsplass.

I rettssaker bruker man også vitner som er eksperter på for eksempel psykologi eller økonomi. Disse kalles ekspertvitner.

Å vitne

Å vitne kan bety å fortelle om noe man har opplevd, eller det kan være en ting som vitner om noe. Det trenger ikke være i en rettssak. For eksempel kan man se på skadene på en bil, hva som har skjedd i en bilulykke. Da vitner bilen om ulykken.

Noen ganger kaller man et vitne for et øyenvitne. Det betyr at de har sett noe med egne øyne.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle