Forsvarsdepartementet er et departement. Det har ansvar for politikken for sikkerhet og forsvar i Norge. Et medlem av regjeringen er politisk leder for forsvarsdepartementet. Hen er statsråd for forsvarsdepartementet, og blir kalt forsvarsminister.

Forsvarsdepartementet er blant annet med å bestemme hvor mye penger Norge skal bruke på militæret i statsbudsjettet.

Andre viktige oppgaver for dette departementet er:

  • ansvaret for Forsvaret og Forsvarets forskning
  • ansvar for Forsvarets bygninger og anlegg
  • ansvar for Forsvarets materiell, for eksempel våpen og uniformer

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge