spragla ugle som har kloa rundt ei kjøtmeis
Sporveugle er den minste ugla i Noreg. Denne ugla har fanga ei kjøtmeis.
Foto av sporveugle
Av /iStock.

Ugler er ein type fuglar som det finst ti artar av i Noreg. Ugler har godt syn og dei fleste ugleartane er mest aktive om natta. Då jaktar dei på byttedyr, vanlegvis små pattedyr og fuglar.

Artane er:

  • hubro
  • snøugle
  • kattugle
  • slagugle
  • lappugle
  • haukugle
  • sporveugle
  • perleugle
  • hornugle
  • jordugle

Dei fleste artane oppheld seg i Noreg heile året, unnateke hornugle og jordugle som er trekkfuglar. Jordugle, spurveugle og haukugle er aktive også om dagen.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Morten Helberg
Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold