Tegningen viser tre jordkloder. På den første henger Nord-Amerika, Grønland og Eurasia sammen. Under disse henger Afrika og Sør-Amerika sammen. Helt nederst ligger Australia tett på Antarktis. Piler viser i hvilken retning de beveger seg. På neste bilde har alle kontinentene beveget seg noe fra hverandre, men Sør-Amerika har beveget seg inn til Nord-Amerika. Afrika har nærmet seg Eurasia. På det siste bildet er kontinentene fortsatt fra hverandre, men nå har Sør-Amerika og Nord-Amerika også beveget seg bort fra hverandre.

Illustrasjon over hvordan man tror plasseringen av kontinentene har endret seg over tid.

A) Kontinentenes plassering for cirka 135 millioner år siden

B) Kontinentene i dag

C) Om cirka 50 millioner år

Illustrasjon av kontinentaldrift.
Av /snl.no.
Lisens: Brukerspesifisert

Kontinentaldrift er en teori om at kontinenteneJorda beveger seg i forhold til hverandre og til polene. Et kontinent er et stort landområde på Jorda som henger sammen.

Kontinentene flytter på seg, men ikke mer enn noen centimeter i året. Siden de flytter på seg, forandrer jordoverflaten seg litt hele tiden.

Forklaring

Alfred Wegener kom i 1912 med en viktig teori innen kontinentaldrift. Teorien var at alle kontinentene en gang hang sammen i et veldig stort kontinent som heter Pangea. I løpet av tiden har de beveget seg lenger og lenger bort fra hverandre.

Hvis man ser på kystlinjene til Sør-Amerika og Afrika, passer de godt sammen, selv om de ligger et stykke fra hverandre. Teorien om kontinentaldrift forklarer hvorfor.

Det er ikke bare kontinentene som beveger seg. Jordskorpa består av 6–8 store og mange mindre «plater», og kontinentene og havområder flytter med når platene beveger seg. Disse platene flyter på en myk del av jordens indre.

Kontinentaldrift kalles derfor også platetektonikk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Opeland Røthe
Førsteamanuensis i kvartærgeologi, Høgskulen på Vestlandet