Ordet liberal handler om frihet og åpenhet.

Liberalisme er en politisk ideologi. I politikk brukes liberalisme om partier som er opptatt av at folk skal ha størst mulig politisk og økonomisk frihet. I norsk politikk skiller man mellom liberal og liberalistisk.

Det norske partiet Fremskrittspartiet kaller seg liberalistisk. De vil at staten skal bestemme minst mulig, fordi det vil gi hver person mest mulig frihet. For eksempel vil de at man skal betale minst mulig skatt til staten.

Partiet Venstre kaller seg liberalt. De er også opptatt av at hver person skal ha mye frihet, men de vil at staten skal ha ansvar for mer enn det Fremskrittspartiet vil. For eksempel vil de at man kan betale skatt som staten kan bruke til helsehjelp.

Ordet liberal kan også brukes om en person som har få fordommer og er åpen for nye idéer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge