kvinne med hijab som gråter og ser film på en datamaskin
Empati er det som gjør at man kan leve seg inn i andres liv og følelser. Det er for eksempel empati som gjør at man gråter når det skjer noe trist på film.
Foto
Av /Shutterstock.

Empati er det å oppfatte og forstå andres følelser. Når man forstår hva en annen person føler, kan man selv få en følelse som ligner. Når noen kan leve seg inn i andres følelser, er de empatiske.

Mennesker utvikler empati fra de er små. Noe er medfødt. Resten lærer man mens man blir eldre. Det kan blant annet være ved at voksne lærer barna om følelser, og om at man skal ta hensyn til andre. Man lærer også om følelser når man er sammen med andre.

Hvis man mangler empati, bryr man seg lite om hva andre folk føler, tenker eller trenger. Det kan gjøre at man setter sine egne behov først, og oppfører seg egoistisk.

Kjennetegn

Empati er:

  • evnen til å se, oppfatte og forstå andres følelser
  • å kunne leve seg inn i hvordan andre personer har det
  • evnen til å se for seg hvorfor en annen person tenker og føler som den gjør
  • å kunne trøste når man ser at noen er lei seg

Ofte viser man det når man føler empati for andre. Man kan for eksempel smile og le hvis andre er glade. Eller man kan begynne å gråte og trøste hvis andre er lei seg.

Eksempel: Faren til Grete har nettopp dødd, og Grete gråter. Ahmad blir trist av å se at Grete gråter. Han er også klar over at han bare er trist fordi han ser at Grete gråter, for han kjente ikke faren hennes. For å trøste, gir han Grete en klem.

Øve opp empati

For å bli en empatisk person, kan man bruke erfaringer fra sitt eget liv. Så kan man øve på å bruke disse erfaringene når man møter andre mennesker. Dette er noe små barn øver på i barnehagen, for eksempel gjennom lek.

De aller fleste har empati, men det er ikke alle som viser følelser like mye. Man kan ha mye empati selv om man ikke begynner å gråte av at andre gråter.

Mangel på empati

For barn som ikke har så mye empati, eller som synes det er vanskelig å vise empati, finnes det behandling som kan hjelpe dem til å lære det.

Voksne som mangler empati, har ofte en forstyrrelse i personligheten sin, for eksempel narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Det er en diagnose innenfor psykisk helse og noe man kan få hjelp med.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo