Foto av tre barn i vinterklær som går i snøen langs en bekk. Det ene barnet har et rumpeakebrett i hånda.

Alle barn har rett til å leke. Det står i Barnekonvensjonen sammen med barns rett til hvile og fritid, og til å delta i kunst og kulturliv.

Barn som leker ute
Av /NTB.

Barns rettigheter er menneskerettigheter som gjelder spesielt for barn. Barns rettigheter handler om hva barn trenger for å ha det bra.

Eksempler på barns rettigheter

Barns rettigheter er for eksempel:

  • Alle barn er født frie og er like mye verdt
  • Alle barn har rett til å være trygge
  • Alle barn har rett til nok mat og drikke
  • Alle barn har rett til å gå på skole
  • Alle barn skal ha tid til å leke
  • Alle barn har rett til å ha et navn

Egne rettigheter for barn

De vanlige menneskerettighetene gjelder også for barn, men barn har andre behov enn voksne.

Barns rettigheter er laget for at barn ikke skal bli dårlig behandlet. Barn har det for eksempel ikke bra hvis de voksne hjemme ikke passer godt nok på dem.

FN og rettigheter for barn

FN har skrevet ned barns rettigheter i en avtale som heter barnekonvensjonen. En konvensjon er en avtale mellom land. Nesten alle land i verden er med i FN. Alle disse landene har bestemt at de skal følge barnekonvensjonen, unntatt USA.

FN har en egen gruppe, en barnekomité, som undersøker hvordan barna i verden har det. Komiteen sjekker om landene i verden passer på barns rettigheter.

Barns rettigheter i Norge

Norge har sagt at de skal følge barnekonvensjonen.

I den norske Grunnloven står det også om barns rettigheter. Der står det blant annet at barn har rett til å bli hørt i saker som handler om dem. Det står også at de voksne skal ta hensyn til hva som vil være best for barnet, ikke bare hva som er best for de voksne. Det står også om barns rettigheter i flere andre norske lover.

Det er statens ansvar å sørge for at alle barn i Norge får oppfylt sine rettigheter.

Barneombud og barneminister

I 1981 fikk Norge verdens første barneombud. Barneombudet er en person som skal passe på barnas rettigheter.

I 1991 fikk Norge verdens første barneminister. Barneministeren sitter i regjeringen og jobber med saker som har med barn å gjøre.

Les mer i Lille norske leksikon

  • menneskerettigheter

Faktasjekk av

Kjetil Mujezinović Larsen
Professor, Universitetet i Oslo