Barneombud er en person som jobber med å passe på barn og unges rettigheter i Norge.

Barneombudet har tre hovedoppgaver:

  • jobbe for barn og unges interesser i politiske saker
  • følge med på hvordan det er å vokse opp i Norge
  • passe på at Norge følger FNs barnekonvensjon

Sammen med barneombudet jobber det rundt 20 personer som gir råd om disse oppgavene.

Barneombudet velges av regjeringen for seks år om gangen. Reglene for hvordan barneombudet skal jobbe, står i en egen lov som heter barneombudsloven. I denne loven står det at barneombudet er uavhengig av staten. Det er viktig, fordi en av barneombudets oppgaver er å undersøke hvordan den norske staten behandler barn og unge.

Norge var det første landet i verden som fikk et eget barneombud. I dag er det 34 ombud for barn i andre land i Europa. Flere andre land i verden har også egne etater som ikke heter barneombud, men som jobber for barns rettigheter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Kjetil Mujezinović Larsen
Professor, Universitetet i Oslo