Et lavt målebeger med en gelé som har bakterier på seg.
Vanligvis ser man ikke bakterier. Her har man lagt noen bakterier i en næringsrik gelé, og oppbevart dem i en god temperatur. De har vokst i antall og danner synlige små prikker, som kalles kolonier. Forskere kan se på dem i mikroskopet og finne ut av hvilket antibiotika som kan drepe dem. Noen bakterier er resistente mot antibiotika. Det kan være farlig.
MRSA-bakterier
Av /NTB Scanpix.

Antibiotikaresistens er det at noen bakterier ikke dør eller blir svekket av medisinen antibiotika. Man sier at bakteriene er blitt resistente.

Antibiotika er den viktigste medisinen mot sykdommer som skyldes bakterier. Når bakteriene blir resistente, virker ikke medisinene lenger. Det kan være farlig. Bakterier kan bli resistente mot én eller flere typer antibiotika.

Antibiotikaresistens er et problem som øker i hele verden. Det viktigste man kan gjøre for å hindre mer antibiotikaresistens er:

  • Å bruke antibiotika bare når det er helt nødvendig.
  • Å hindre at resistente bakterier smitter videre.

Hvis man bare er litt syk, vil legen vente med å gi antibiotika. Ofte blir man frisk av seg selv.

Årsak

Inni en bakterie er det en ring av DNA. DNA gir oppskriften på hvordan bakterien skal se ut og fungere. Bakteriene gir sitt DNA videre når de formerer seg. Noen ganger endrer DNA seg og gir bakterien nye egenskaper. En slik endring kalles en mutasjon. Som regel er ikke mutasjoner så viktige.

Målet til bakterier er å overleve og formere seg. Antibiotika skal hindre bakterien i det. For bakterien er det derfor nyttig med en mutasjon som gir resistens mot antibiotika. Når bakterien formerer seg, vil egenskapen gå i arv.

Utvikling

Bakterier konkurrerer om gode forhold for å formere seg. De bakteriene som best tilpasser seg miljøet de er i, vil formere seg mest. Når det er antibiotika i miljøet, vil mange bakterier dø. Hvis én bakterie er resistent, kan den formere seg. Da gir antibiotikaen den resistente bakterien ekstra gode muligheter for å overleve og formere seg raskt. Det gjør at sykdommen kan fortsette.

Når noen er alvorlig syke, gir legen dem av og til flere typer antibiotika samtidig. Det kan være fordi de ikke vet hvilken bakterie som har gjort pasienten syk. Det kan også være fordi de vil være helt sikre på at bakterien dør. På kort sikt kan dette hjelpe, og pasienten blir frisk.

På lang sikt kan det skape ny fare: Bakterier kan bli resistente mot flere typer antibiotika samtidig. På lang sikt er det best for pasienten å ha så få resistente bakterier i kroppen som mulig.

Spredning

Det er ikke bare mutasjon som kan gjøre at en bakterie blir resistent. Den kan også få hjelp av andre bakterier.

Mange bakterier har mindre ringer av DNA som kalles plasmider. De er vanligvis ikke nødvendige for at bakterien skal overleve, men de kan gi ekstra egenskaper. Et plasmid kan for eksempel gi resistens mot en type antibiotika. Plasmider kan overføres mellom bakterier. Dermed kan antibiotikaresistens overføres fra én bakterie til en annen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Erlend Hem
Professor, Universitetet i Oslo