Faktaboks

Utenriksdepartementet

Ofte brukes forkortelsen UD

Utenriksdepartementet er et departement som har ansvar for Norges forhold til andre land, og til resten av verden. Et medlem av regjeringen er den politiske lederen for utenriksdepartementet. Hen er statsråd for utenriksdepartementet, og har tittelen utenriksminister.

Det er utenriksdepartementet som sørger for at Norge har representanter i andre land. Disse representantene jobber blant annet i utenrikstjenesten og ambassadene.

Andre viktige oppgaver for dette departementet er:

  • samarbeid med FN og NATO
  • avtaler om handel med EU og andre land
  • samarbeid om sikkerhet med naboland
  • nødhjelp og bistand

Utenriksdepartementet har også ansvar for kongehuset og spørsmål om flagg.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge