Logo
Logo
Av .

Miljøagentene er en norsk organisasjon for barn som er opptatt av miljøvern. Medlemmene kan delta i aktiviteter som handler om klima og miljø. Gjennom aktivitetene vil organisasjonen påvirke politiske partier og sørge for at barn sine meninger blir hørt.

Lokallag

Miljøagentene har mange lokallag rundt omkring i hele Norge. De jobber med saker som er viktige i nærmiljøet. Lokallagene arrangerer aktiviteter, opplæring og aksjoner. Det kan for eksempel være:

  • Samle inn brukte batterier
  • Rydde i naturen om våren
  • Lage marked der folk kan bytte klær med hverandre
  • Rydde søppel på strender
  • Skrive innlegg til aviser

Barnas klimapanel

Barnas klimapanel ble stiftet av Miljøagentene i 2015. Hvert år blir åtte barn fra forskjellige steder i landet valgt ut til å være med i denne gruppa.

De deltar på konferanser både i Norge og i utlandet og får møte politikere. Hvert år skriver de Barnas klimarapport.

Klimapanelet er barnas stemme i spørsmål som handler om klima og miljø.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Lene Liebe Delsett
Doktor i virveldyrpaleontologi, Universitetet i Oslo